Τα ποδήλατά μας

Δείτε τα διαθέσιμα ποδήλατα (Mountain Bikes).

Τιμές ενοικίασης ποδηλάτων

  Hardtail Full Suspension Road Biles E-Bikes
1 25 € 120 hpa 35€
140 hpa 45 €
30 € 35 hardtail 50 full suspension €
2 50 € 120 hpa 70€
140 hpa 90 €
60 € 70 hardtail-100 full suspension €
3 70 € 120 hpo 100€
140 hpo 130 €
80 € 100 hardtail-145 full suspension €
4 90 € 120 hpo 130€
140 hpo 170 €
100 € 130 hardtail-185 full suspension €
5 105 € 120 hpo 155€
140 hpo 205 €
130 € 155 hardtail-220 full suspension €
6 120 € 120 hpo 180€
140 hpo 240 €
150 € 180 hardtail-250 full suspension €
135 € 120 hpo 200€
140 hpo 270 €
170 € 200 hardtail-280 full suspension €
10 € 120 hpo 20€
140 hpo 30 €
15 € 20 hardtail- 30 full suspension €
Αίτηση ενοικίασης ποδηλάτου